Journal

September 2021

Designer of The Year 2021Danielle is Awarded "Designer of The Year 2021" by Bo Bedre Norway

"Årets designer står sterkt i seg selv, har en fin stofflig sans og en godt utviklet materialbevissthet som kommer til uttrykk i karakteristiske og sterke produkter. Designen oppleves både skandinavisk og kosmopolitisk på samme tid, og juryen bruker ord som befriende, raffinert, elegant og sofistikert for å beskrive den.

Formgiveren trekker linjer fra arkitekturen inn i produktene sine, og viser god forståelse for rom. Ikke så rart, siden arkitektur er designerens hovedgeskjeft. Ikke alle arkitekter evner å nedskalere, men det gjør altså denne, og dermed får vi solide produkter fra en like solid formgiver."